Vår senaste produkt är utvecklad med industriell arbetsmiljö i fokus. Vi har byggt ett system som styr larmljud och ljus till olika högtalare / ljuspunkter beroende på vilka larm som är aktiva. Produkten bygger på ett forskningsprojekt och har tagits fram i samarbete med RISE Interactive i Piteå.

Allt handlar om att personalen i ett kontrollrum kan sin utrustning utan och innan men att man också måste få tydliga indikationer på vilket processlarm som är aktivt just nu. Att ha en siren som blinkar och låter likadant för massor av olika larm är inte bra för någon, och skapar dessutom onödig stress. Vår larmhanterare spelar diskreta men informativa ljud i närheten av den plats där man kan få mer information – och ev. avhjälpa felet.

Alarm, industri, dator

Vi har också en enkel lösning för när det är stopp i processen. Vi tystar alla larm en viss tid men visar med ljus att något är åsidosatt. Det går inte att glömma att slå på larmen igen eftersom det sker automatiskt.